Επιδότηση 100% μέσω voucher για ιστοσελίδα και eshop

Επιδότηση 100% μέσω voucher για ιστοσελίδα και eshop

Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση (μέσω αγοράς ή μίσθωσης) νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Η εταιρεία ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Super Web Application είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος, μέσω του οποίου μπορείς να αποκτήσεις την ιδανική λύση για ιστοσελίδα ή eshop για την επιχείρησή σου, καθώς και γενικότερη αυτοματοποίηση εργαλείων social marketing, παρακολούθησης digital campaign κ.α).

Η τελική προθεσμία εξαργύρωσης επιταγών για το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία" είναι η 31η Μαΐου 2023.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες με την εταιρεία Super Web Application η οποία βρίσκετε στις Σέρρες επί της οδού Παύλου Μελά 5.

Τηλέφωνο: 23210 26722
Διεύθυνση: Παύλου Μελά 5, Σέρρες
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, όπου οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων απευθύνεται σε ΜμΕ που επιθυμούν να συμβαδίσουν με την τρέχουσα ψηφιακή πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν από 1-250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να επιτύχουν:

Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής , εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας
Την αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο οργανώνουν την επικοινωνία και τις συνεργασίες τους
Την εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας(hybrid workplace)
Την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου
Την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Υλοποιήστε σήμερα το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλέια για ΜμΕ» με την εμπειρία και τεχνογνωσία της Super Web Application

Ως κορυφαία εταιρεία λύσεων τεχνολογίας και υποστήριξης επιχειρήσεων στις Σέρρες, σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσετε να προμηθευτείτε την επιδότηση στο μέγιστο δυνατό με κύριο σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Τηλέφωνο: 23210 26722
Διεύθυνση: Παύλου Μελά 5, Σέρρες
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.