Ηλεκτρονικό Κατάστημα με 100% επιδότηση

Ηλεκτρονικό Κατάστημα με 100% επιδότηση

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη της Δράσης επιχορήγησης «e-Λιανικό», η οποία αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον στον εμπορικό κλάδο που πλήττεται σημαντικά αυτήν την περίοδο υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19) που θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος όπου το σύνολο της δαπάνης ανά επιχείρηση θα ανέρχεται στα 5.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

 

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα

 • έχουν ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού)
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  έχει ανασταλεί η λειτουργία της έδρας ή/και των υποκαταστημάτων για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το
 • αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019

Τι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «e-λιανικό»

Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται έως του ποσού των 5.000,00€ για κάθε επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και καλύπτει τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα): Έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

Λογισμικό: Έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop. Θα πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Επισήμανση: Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος (e–shop) που διέθετε η επιχείρηση πριν τις 18/3/2020:

 • δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
 • το συνολικό ποσό επιχορήγησης στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.500 ευρώ

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 22/2/2021 έως και τις 24/3/2021.

 

Η Super Web Application με πάνω απο 13 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της κατασκευής Ηλεκτρονικών Καταστημάτων αλλά και της επιτυχημένης Προώθησής τους είναι σε θέση να αναλάβει τη δημιουργία του επενδυτικού φακέλου για το επιδοτούμενο πρόγραμμα (με συνεργάτες Συμβούλους Επιχειρήσεων) , την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματός σας αλλά και την προώθησή του.
Mε την εμπειρία μας μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 26722  

 ή στείλτε μας μήνυμα εδώ

 

Μερικά από τα eshop που έχουμε δημιουργήσει


www.ivonistyle.gr

 


www.pipilios.gr

 


www.decolab.biz

 


www.toystories.gr

 


www.negozioshoes.gr


www.e-keramidaris.gr

 


www.lollipopshoes.gr


www.mythiki.gr

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 26722  

 ή στείλτε μας μήνυμα εδώ