Εκτύπωση
PDF

Κατασκευή Ιστοσελίδων

H Super Web Application μελετάει τις ανάγκες σας και δημιουργούμε την κατάλληλη και αποδοτικότερη σελίδα για την καλύτερη εταιρική παρουσία σας στο διαδίκτυο με την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοση.Συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις για την καλύτερη δυνατή λύση και σύμφωνα με τις ανάγκες τους αλλά και τους στόχους που θέτουμε μαζί για την επιτυχία τους αποφασίζουμε για την κατασκευή της Ιστοσελίδας αν θα είναι Στατική ή Δυναμική παίρνονται πάντα ως βασική παράμετρο το κόστος σε σχέση με την απόσβεση σε βάθος χρόνου

Στατική Ιστοσελίδα

Στατική Ιστοσελίδα

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για μια προσιτή λύση κατασκευής ιστοσελίδας. Οι στατικές Ιστοσελίδας ταιριάζουν στην περίπτωση ιστοσελίδων με λίγο υλικό και περιεχόμενο, οι οποίες δεν θα απαιτούν συχνή ανανέωση του περιεχομένου τους. Βασικό πλεονέκτημα της λύσης αυτής είναι ότι δεδομένης της απουσίας συστήματος διαχείρισης της ιστοσελίδας το κόστος είναι πολύ πιο χαμηλό. Βέβαια οι Στατικές Ιστοσελίδες που δημιουργεί η Εταιρεία μας δε διαφέρουν σε τίποτα από τις δυναμικές όσο αναφορά την εμφάνιση τους στο τελικό χρήστη και είναι εξίσου εντυπωσιακές και ελκυστικές γιατί μπορούμε να ενσωματώσουμε στοιχεία Flash και ότι άλλο επιθυμεί ο πελάτης μας

 

Δυναμική Ιστοσελίδα

Δυναμική Ιστοσελίδα

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για μια ιστοσελίδα με απεριόριστες δυνατότητες και πλήρη διαχείριση και ανανέωση από τους ίδιους μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης που κατασκευάζει η Εταιρεία μας.Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό πρόγραμμα για την ανανέωση και αυτό μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.Ο όγκος των δεδομένων που προστίθενται ή δημιουργούνται από εσάς μέσω της εφαρμογής της δυναμικής ιστοσελίδας δεν είναι περιοριστικός ούτε σχετικός με το κόστος της Ιστοσελίδας.